Riaditeľka ZŠ Belehradská 21 v Košiciach oznamuje, že      17. - 19. decembra 2014 (streda, štvrtok, piatok) poskytne žiakom riaditeľské voľno podľa §150 odst.5 zákona č.245/2005 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z technicko-organizačných dôvodov /výmena okien/. 

 

Vo vyučovaní sa bude pokračovať 8.januára 2015(štvrtok).


Site Map | Printable View | | Powered by mojoPortal | XHTML 1.0 | CSS | Design by styleshout