Najúspešnejšia a najvšestrannejšia základná škola 

(hodnotenie v záverečnej bilancii Školskej olympiády Košice 2016 a 2017)

 


Prevádzkový poriadok športového areálu - atletickej dráhy  


 Premiant školy 

Zoznam úspešných žiakov šk. r. 2016/17 


Vážení rodičia, milí žiaci, naša škola v rámci záujmovej činnosti v budúcom školskom roku (šk. rok 2017/18) ponúka tieto krúžky


Vážení rodičia, milí žiaci,
vzhľadom na budúcu partnerskú spoluprácu v rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie si Vás dovoľujeme informovať o ponuke letných IT táborov organizovaných IT Akadémiou. Viac informácií a táboroch a možnostiach prihlasovania nájdete tu.

 


Site Map | Printable View | | Powered by mojoPortal | XHTML 1.0 | CSS | Design by styleshout