Riaditeľka ZŠ Belehradská 21 udeľuje dňa 3.2.2015 /utorok/ pre žiakov školy riaditeľské voľno z dôvodu Celomestského metodického dňa učiteľov základných škôl, základných umeleckých škôl, vychovávateľov ŠKD a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, organizovaného Magistrátom  mesta Košice, oddelením  strategického rozvoja - referát školstva, športu a mládeže.

Aktuality


Site Map | Printable View | | Powered by mojoPortal | XHTML 1.0 | CSS | Design by styleshout